Het beste wat we hebben

Het Beste Wat We Hebben

Het beste van wat we hebben ( door Griet op de Beeck)

Dit boek is een eerste deel van een trilogie. In deze boeken wil de schrijfster het thema incest vanuit verschillende perspectieven beschrijven. Bij de aankondiging van dit boek is de schrijfster naar buiten getreden met haar persoonlijke betrokkenheid bij dit thema. Zij werd door haar vader op jonge leeftijd misbruikt. Om de vicieuze cirkel van schaamte te doorbreken, waarbij ook altijd de angst bestaat om niet geloofd te worden, heeft ze besloten dit feit naar buiten te brengen. In het boek vinden we ook de aansporing terug om een geheim sneller naar buiten te brengen. Het is erg mooi geschreven.

ISBN:  97890 4462 9378

Scroll naar top