cover_voorkant

Het bevuilde nest 

In ‘Het bevuilde nest’ belicht José Al de specifieke sfeer van het opgroeiende kind in een gezin waarin door beide ouders incest gepleegd wordt. Binnen haar werk in de psychotraumahulpverlening is er een onderbelichte groep slachtoffers naar voren gekomen die zij in dit boek centraal stelt. Het zijn mensen met vaak onzichtbare breuken die ze vanaf hun vroege kindertijd met zich meedragen, omdat ze geen veiligheid ervaren hebben binnen het eigen gezin.

Ze zijn opgegroeid in een milieu waarin incest, affectieve verwaarlozing, vormen van psychische mishandeling en huiselijk geweld ingebed zijn in de gezinsstructuur, waarbij de ouders een bovengemiddelde sociale status en hogere maatschappelijke klasse als achtergrond hebben. Dit kunnen ouders zijn die universitair geschoold zijn maar ook ouders die zich financieel in de bovenlaag van de maatschappij bevinden doordat zij zich bijvoorbeeld als ondernemer, topsporter, artiest of muzikant op de kaart gezet hebben.

Hoewel het boek een specifiek onderwerp in een expliciete context belicht, zal een grotere groep mensen zich erin herkennen. Lezers, die als kind in hun levensgeschiedenis gevormd zijn door een angstcultuur binnen het eigen gezin en een onveilige binding met de ouders hebben ervaren, zullen veel herkenning in de sfeerbeschrijvingen kunnen vinden.

‘Het bevuilde nest’ is een boek dat de samenleving uitnodigt om met een meer open blik de wereld in te kijken, ver voorbij de grenzen van het heilige huisje waarin een gezin de hoeksteen van de samenleving is. Een boek dat erkenning geeft aan (voormalige) slachtoffers en inzichten verdiept voor elke (toekomstige) therapeut.

Wil je dit boek bestellen? Kijk voor meer informatie op www.dewegnaarbinnen.nl!

Scroll naar top